1. Rabbinin o yüce adını tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki yarattı, düzene koydu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki otlağı çıkardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En büyük ateşe girer o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin adını anmış, namaz kılıp da dua etmiştir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç kuşkusuz, bu Kur’an, ilk sayfalarda da elbette vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Mûsa’nın sayfalarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster