1. Rabbinin o yüce ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Bundan böyle seni okutacağız; artık Allah`ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Bundan böyle seni okutacağız; artık Allah`ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Başarıya giden yolu sana kolaylaştıracağız. O halde öğüt ver, çünkü öğüdün mutlaka faydası olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Başarıya giden yolu sana kolaylaştıracağız. O halde öğüt ver, çünkü öğüdün mutlaka faydası olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah`a saygılı olan, öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-13) En şakî olan da ondan kaçınır. O da en büyük ateşe girer. Sonra orada ne ölür, ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-13) En şakî olan da ondan kaçınır. O da en büyük ateşe girer. Sonra orada ne ölür, ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-13) En şakî olan da ondan kaçınır. O da en büyük ateşe girer. Sonra orada ne ölür, ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Temizlenenler, Rabbinin adını anıp O`na dua edenler, kesinlikle kurtuluşa erecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Temizlenenler, Rabbinin adını anıp O`na dua edenler, kesinlikle kurtuluşa erecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Aksine siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret hayatı daha üstün ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Aksine siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret hayatı daha üstün ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Şüphesiz bunlar, önceki sayfalarda, İbrâhim`in ve Mûsâ`nın sayfalarında da vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Şüphesiz bunlar, önceki sayfalarda, İbrâhim`in ve Mûsâ`nın sayfalarında da vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster