1. Rabbinin Yüce ismini tesbih et, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki O, yarattı, ’bir düzen içinde biçim verdi’, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Takdir etti, böylece yol gösterdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Yemyeşil-otlağı’ çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah’ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şu halde, eğer ’öğüt ve hatırlatma’ bir yarar sağlayacaksa, ’öğüt verip hatırlat.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’tan ‘İçi titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Mutsuz-bedbaht’ olan ondan kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onun içinde o, ne ölür, ne yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster