1. (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O gün, öyle yüzler vardır ki, ’zillet içinde aşağılanmıştır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çalışmış, boşuna yorulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın bir ateşe yollanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kaynar bir kaynaktan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Harcadığı-çabadan dolayı hoşnuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek bir cennettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orda anlamsız bir söz işitmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orda ’durmaksızın akan’ bir kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orda ’yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Konulmuş (içecek dolu) kaplar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dizi dizi yastıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve serilmiş yaygılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göğe, nasıl yükseltildi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yere; nasıl yayılıp-döşendi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara ’zor ve baskı’ kullanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah, onu en büyük azap ile azaplandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz onların dönüşleri Bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra onları hesaba çekmek de elbette Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster