1. Tenzîh et yücelerden yüce Rabbinin adını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir Rab ki yarattı, derken düzüp koştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir Rab ki otlağı çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni okutacağız da unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sana, en kolay yolda başarı vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Artık öğüt ver, fayda verirse eğer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Korkan, öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. En kötü ve bahtsız olan, ondan sakınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyle bahtsız ki o, pek büyük ataşe atılır, yanar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra da orada ne ölür, ne dirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçekten de kurtulur, murâda erer kendini temizleyen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, siz dünyâ yaşayışını üstün tutarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ahiretse daha hayırlıdır ve daha da sürekli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphe yok ki bu vardı, elbette daha önceki sahîfelerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrâhim’in ve Mûsa’nın sahîfelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster