1. Geldi mi sana her yanı ve herkesi kavrayıp kaplayan o felâketin haberi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O gün yüzler eğilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çalışıp çabalarlar, zahmete girip yorulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Pek kızgın ateşe atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pek ıssı bir suyla suvarılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara orada yemek olarak ancak zehirli diken var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ne besler ve ne doyurur, açlığı defeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün yüzler, sevinçlidir, neşeye dalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çalıştıklarından hoşnût olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüce cennettedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada boş söz duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada akan bir pınar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada yükseltilmiş tahtlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve konmuş sağraklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve sıra sıra konmuş yastıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yer yer yayılmış döşemeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hâlâ mı bakmazlar deveye, nasıl da yaratılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve göğe, nasıl da yüceltilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve dağlara, nasıl da dikilmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve yeryüzüne, nasıl da yayılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık korkut, öğüt ver, sen, ancak bir korkutucusun, bir öğütçü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara mûsâllat olmuş biri değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak kabûl etmeyen ve kâfir olana gelince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık onu Allah azaplandırır pek büyük bir azapla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphe yok ki tapımızdır gelecekleri yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra da şüphe yok ki hesaplarını görmek, bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster