1. Yücelt Rabbinin sınırsız şanını! Yüceler Yücesi(nin şanını), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, (her şeyi) yaratmakta ve amacına uygun şekiller vermektedir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, (bütün mevcudatın) tabiatını belirlemekte ve onu (hedefine doğru) yöneltmektedir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, yeşil ot(lar)ı çıkarmakta, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve sonra on(lar)ı kara, kavruk kök haline getirmektedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz sana öğreteceğiz ve (öğrendiklerinden hiçbirini) unutmayacaksın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü, (yalnız) O’dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, (böylece) (nihai) huzura ve rahatlığa giden yolu senin için kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, (hakikati başkalarına) hatırlat, bu hatırlatma ister fayda ver(iyor görün)sün, (ister görünmesin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah’tan) korkan, düşünüp ondan ders alır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ona yabancılaşan ise bir zavallı biçare olarak kalır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. böylesi, (öteki dünyada) büyük ateşe atılacak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve orada ne ölecektir ne de diri kalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Bu dünyada) arınmayı başaran ise, (öteki dünyada) mutluluğa ulaşır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki böylesi, Rabbinin ismini hatırlayan ve (O’na) ibadet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama hayır, (ey insanlar,) siz bu dünya hayatını tercih edersiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. oysa gelecek hayat daha iyi ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gerçek şu ki, (bütün) bunlar, geçmiş vahiylerde (bildirilmiş)tir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim ve Musa’ya indirilen vahiylerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster