1. (Ey muhatab) yücelikte eşsiz olan Rabbin adına/adıyla hareket et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, tüm mahlukatı yarattı ve yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, her şeye yaratılıştan bir ölçü ve amaç takdir etti, sonra (o ölçüye uyarak amacına ulaşacak) istikamete yöneltti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, tüm bitki örtüsünü çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. sonra onu kapkara-kupkuru bir hale soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Ey muhatab) Biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah`ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü O açığa çıkanı da bilir gizleneni de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. böylece zaten kolay olan (vahyi anlamayı) sana daha da kolaylaştırmış olacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şu halde sen, -öğüt (sadece bazılarına) fayda verse de- hep (fıtratlara nakşolan Allah`ı) hatırlat, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Nasıl olsa Allah`ın sevgisini kaybetmekten korkanlar öğüt alacaklardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. bedbaht olanlar ise öğüttün kaçacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. bu gibiler en korkunç ateşi boylayacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. sonra orada ne ölebilecek, ne yaşayabilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Manevi kirlerden) arınma gayreti içinde olanlar kurtuluşa erecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin adını hatırda tutan da, salata duran da (kurtuluşa erecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Maalesef siz (ey insanlar), bu yakın ve aşağı hayatı tercih ediyorsunuz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. oysa ki öteki (hayat) en hayırlı ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Elbet bütün bu hakikatler önceki vahiylerde yer almıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (mesela) İbrahim ve Musa`ya indirilen vahiylerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster