1. Yüce Rabbinin adını tesbih et (şanını yücelt)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, yaratıp şekillendiren ve düzene koyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, (eşyanın cins ve nevilerini) ölçüyle yapıp yönlendirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) O, (yemyeşil) otlakları çıkarandır. Sonra da onları (çürütüp) kararmış çer çöpe çevirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) O, (yemyeşil) otlakları çıkarandır. Sonra da onları (çürütüp) kararmış çer çöpe çevirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana (Kur`an`ı) okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah`ın (hükmünün kaldırılmasını) istediği (ayetler) müstesna! Şüphesiz (yalnız) O`dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz seni, (ayetleri ezberlemek ve tebliğ konusunda) en kolay yola muvaffak kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, eğer öğüt fayda verirse öğüt ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah`a karşı derin saygı duyarak O`ndan sakınan öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Asi ve kötü olan ondan kaçacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) O en büyük ateşe atılacak ve sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) O en büyük ateşe atılacak ve sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran (inkârdan ve isyandan) temizlenen, Rabbinin adını anıp namazı dosdoğru kılan kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran (inkârdan ve isyandan) temizlenen, Rabbinin adını anıp namazı dosdoğru kılan kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysa ahiret (hayatı), daha hayırlı ve süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Kuşkusuz bu (14. ayetten itibaren geçen öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim`in ve Musa`nın sahifelerinde de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Kuşkusuz bu (14. ayetten itibaren geçen öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim`in ve Musa`nın sahifelerinde de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster