1. Andolsun güneşe ve onun parıltısına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve onu izlediği zaman aya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve güneşi açıp ortaya çıkardığı zaman gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve güneşi sarıp örttüğü zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve göğe ve onu bina edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve yere ve onu yayıp döşeyen kudrete. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki nefsi arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İçinden en azgını ayaklandığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın elçisi onlara dedi ki: "Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onlar, onu yalanladılar, deveyi de yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları kırıp geçirdi ve orasını da dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Allah, asla) Bunun sonucundan da korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster