1. Andolsun güneşe ve onun ışığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu izlediği zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu açığa çıkardığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu kapladığı zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu kurana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yayana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu şekillendirene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onu arındıran kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud (kavmi) azgınlığı yüzünden (peygamberi) yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En bahtsızları ortaya atılınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Allah’ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ancak onu yalanladılar, o (deve)yi kestiler. Rableri de günâhları dolayısıyla üzerlerine şiddetli azap indirdi ve (orayı) dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunun sonundan da korkmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster