1. Andolsun (ortalığı) bürüdüğü zaman geceye Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Açılıp ortaya çıktığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten sizin çabalarınız çeşit çeşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık kim (Allah için) verir ve (Allah’tan) sakınırsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve en güzel olanı doğrularsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ona en kolay olan(a ulaşmay)ı kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah’ın vereceği karşılıktan) müstağni görürse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve en güzel olanı yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona da en zor olan(a ulaşmay)ı kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Cehenneme) yuvarlandığı zaman malı ona bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki doğru yolu göstermek bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elbette ahiret de, dünya da bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Oraya en bedbaht olandan başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Allah’tan) sakınan ise ondan uzaklaştırılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ki o malını vererek arınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onda hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sırf yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (verir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yakında kendisi de muhakkak razı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster