1. Andolsun kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Karanlığı çöküp sükuna erdiği zaman geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni bırakmadı ve (sana) darılmadı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki, ahiret senin için dünyadan hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni hidayetten habersiz bir halde bulup da hidayete iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse sakın yetimi ezme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dileneni de azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini de durmadan anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster