1. Hayır. Bu beldeye yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen bu beldede oturmaktasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Babaya ve (ondan üreyip) doğana da (yemin ederim), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki, biz insanı bir zorluk içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O hiç kimsenin kendine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Ben yığınla mal telef ettim’ diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kendini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve iki dudak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona iki de yol gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sen sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir köle azad etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yahut açlığın olduğu bir günde doyurmaktır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yakınlığı olan bir yetimi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yahut toprakta sürünen bir yoksulu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra iman edip, birbirlerine sabır tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhamet tavsiye edenlerden olmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte onlar sağ ashabıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onların üzerlerine kapıları kilitlenmiş bir ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster