1. Andolsun güneşe ve aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkasından geldiğinde aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu parıldattığında gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu kuşattığında geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu bina edene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yayıpdöşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu düzenleyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki hem kötülüğünü hem de takvasını ona ilham etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onu arındıran gerçekten kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gizleyense hayal kırıklığına uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud, azgınlığından yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onların en sapkını ileri atıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın Rasulü onlara şöyle dedi: "Allah’ın devesine ve sulanmasına ilişmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onlar onu yalanladılar, sonra onu kestiler. Rableri de günahları sebebiyle onları yerle bir etti, orasını da dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve O, bunun sonucundan korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster