1. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu izlediğinde Ay’a andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu bürüdüğünde geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu bina edene andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: "Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helâk etti ve kendilerini yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah, bunun sonucundan çekinmez de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster