1. Andolsun Güneş’e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu takip ettiğinde Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu açığa çıkartan gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu örtüp kaplayan geceye; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Semâya ve onu bina edene; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Arza ve onu yayana; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse (bilince) ve onu düzenleyene; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmanın ne olduğunu) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud (Sâlih’in toplumu), Nebiyi kabul etmemeleri ile (hakikatlerini ve sistemi) yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onların en şakîsi harekete geçtiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onu (Allâh Rasûlünü) yalanladılar da onu (dişi deveyi) vahşice öldürdüler! Bunun üzerine Rableri, suçları yüzünden onları toprağa gömdü de orayı düzledi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu sonucun Allâh’ı korkutacak bir yanı da yok! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster