1. Kasem ederim örttüğü vakit geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Parlayıp açığa çıktığında gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi (etken ve edilgeni) yaratana ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki çalışmanız, elbette farklı amaçlara dönüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim verir ve korunursa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati olarak) yalanlarsa; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullâh’tan perdeli yaşamayı) kolaylaştırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Cehenneme) yuvarlandığında, malı (zenginliği) ona hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki hakikate erdirmek bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki bizimdir gelecek sonsuz yaşam da şu anki de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sizi, çok alevlenen ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona sadece en şakî maruz kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O ki, yalanlamış ve (hakikatinden) yüz çevirmişti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O ki, arınmak için zenginliğini başkalarına harcar (yığmaz)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bunu ne karşılık bekleyerek yapar (ne de kendisine yapılanların karşılığı olarak)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yalnızca Âlâ olan Rabbinin vechini arzuladığı için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Elbette rızaya erecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster