1. Kasem ederim duhaya (Güneş’in dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sükûnet vaktinde geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette Rabbin sana verecek de razı olacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni bir yetim (babasız ve anasız) bularak barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe ("gına"ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O hâlde, yetime hor bakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İsteyeni, soru soranı sakın azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini, dillendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster