1. Kasem ederim şu beldeye (yaşamakta olduğun dünyaya)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor (şimdi insan)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Pek çok mal harcadım" diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona iki göz meydana getirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve iki dudak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona iki yolu (Hak ve bâtıl) gösterdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. El Akabe’ye (o sarp yokuşa) tırmanmayı göze alamadı (insan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Nedir bilir misin el Akabe? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yahut aç olduğu hâlde elindekiyle başkasını doyurmak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yakınlığı olan yetime (yemek yedirmektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yahut toprağa uzanıp kalmış yoksula yedirip doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaşamayı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar ashab-ı meymenedir (sağ ashabı; saîdler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş’emedir (sol ashabı; şakîler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar ateşe kapatılıp kilitlenmişlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster