1. Yemin olsun Güneş’e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu izlediğinde Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu iyice açtığı vakit gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu kurana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu döşeyene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En haydutları ortaya fırladığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster