1. Güneş ve onun gözalıcı ışığı şahit olsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. güneşi izleyen ay şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onun ışığını ortaya çıkarıp gösteren gündüz şahit olsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. yine o ışığı gizleyecek gece şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökyüzü ve onu ayakta tutan (nizam) şahit olsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. yeryüzü ve onu çepeçevre kuşatan canlı örtü şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnsan benliği ve onun yaratılış amacına uygun biçimlenişi şahit olsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve nihayet insan benliğine iyiyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren (şahit olsun) ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd toplumu, azgınlığı nedeniyle yalanladı.[764] Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. hani kavmin en azgını kışkırtmayla zıvanadan çıktığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah`ın elçisi (Salih) şöyle demişti: "(Bu) Allah`ın devesidir; şu halde bırakın da (Allah`ın) suyunu içsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Derken elçiyi dinlemediler onu işkenceyle boğazladılar. Sonunda Rableri, bu günahları yüzünden burunlarını sürte sürte onları yerle bir etti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. oysa ki o (kavim) kendi akıbetinden zerrece endişe etmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster