1. Güneşe ve onun parıltısına andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu izlediği zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu (güneş) parıldattığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu sarıp örttüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu bina edene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yayıp döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve ona ’bir düzen içinde biçim verene,’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En ’zorlu bedbahtları’ ayaklandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın elçisi onlara dedi ki: «Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onlar, onu yalanladılar, deveyi de yere yıkıp öldürdüler: Rableri de günahları dolayısıyla ’onları yerle bir etti, kırıp geçirdi’; orasını da dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Allah, asla) Bunun sonucundan korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster