1. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve en güzel olanı doğrularsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve en güzel olanı da yalan sayarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz, bize ait olan, yol göstermektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Artık sizi, ’alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Korkup sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ki o, malını vererek temizlenip arınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu, nimeti) yoktur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir) . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster