1. Kuşluk vaktine andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Karanlığı iyice çöktüğü’ zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terketmedi ve darılmadı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse, sakın yetimi üzüp kahretme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İsteyip dileneni de azarlayıp çıkışma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster