1. Güneşe ve onun aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Güneşi takip ettiği zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ortaya çıktığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her şeyi örttüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnşa ettiği zaman gökyüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaydığı zaman yeryüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu şekillendirdiğine yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Yaratıcı Allah) Nefse günah işlemeyi ve korunmayı ilham etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kim nefsini temizlerse, mutlaka kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimde nefsini azgınlaştırırsa, kaybetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bütün azgınlığıyla Semud kavmi (elçiyi) yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onların kural tanımaz eşkıyaları (Elçinin getirdiği mesajlara karşı) ayaklandıkları zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın elçisi onlara "İşte Allah’ın devesi ve onun su içme sırası" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Semud kavmi elçiyi yalanladılar ve deveyi boğazlayıp kestiler. Sonra Rableri, işledikleri günah yüzünden üzerlerine azap yağdırdı ve onları yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Deveyi kesmenin) Sonucundan korkuları yoktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster