1. Örttüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ortaya çıktığın zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yarattığı şeye yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin çabalarınız (uğraşlarınız) farklı farklıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şimdi, (fakire ve muhtaç olana) veren, (Allah’ın yasakladıklarından uzak durarak) kendini koruyan ve Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. En güzel olanı (Kur’an’ı) tasdik edip, doğrulayanın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kolay olanı (hesabını) kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Cimrilik edip fakir fukaraya vermeyene, kendini yeterli derecede ihtiyaçsız görene ve Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. En güzel olanı (Kur’an’ı) yalanlayana da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zorlukları kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ölüp gittiğinde, malı ona hiçbir fayda sağlamayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğruyu belirlemek bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ahiret hayatı ve dünya hayatı da tamamen bizim kontrolümüzdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ben sizi tutuşturulmuş bir ateşle uyarıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O ateşin içine ancak Rabbinin emirlerine baş kaldıranlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalanlayanlar ve yüz çevirenler girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ancak (Rablerinin azabından) korunanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Malını ihtiyaç sahiplerine vererek temizlenenler, o ateşten uzak dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rabbinin yanında hiçbir kimse için, onu nimetlendirip mükafaatlandıracak birisi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yalnızca Yüce Rabbinin rızasını isteyen mükafaatlandırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O da (gördüğü karşılıktan) elbette razı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster