1. Sabahın aydınlığına ve Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Örttüğü zaman geceye yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahiret hayatı senin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbin sana mutlaka verecek ve sende verilenlerden memnun (razı) kalacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni yetim, kimsesiz bulup, sonra sana sığınacak bir yer vermedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sonra seni sapmış bir halde bulup da, sonra doğru yola iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir bulup da, sonra zengin yapmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yetime gelince, sakın onu ezmeye kalkma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İsteyeni de bundan sonra azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetlerine gelince, insanlara onları anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster