1. (Felâketleri bütün mahlûkaatı sarıb kaplayacak olan) kıyamet gününün haberi sana geldi ya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yüzler (vardır) o gün zelîl ve (hakıyr) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yorucu işler yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın bir ateşe girecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. son derece sıcak, bir kaynakdan içirilecekdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için «Dari» dikeninden başka bir yiyecek yokdur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki o, ne semirtir (doyurur), ne de açlığı giderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yüzler (vardır) o gün güzeldir (ni’metlere mazhardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Dünyâda tâat ve ibâdetle) çalışdığından dolayı hoşnuddur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek bir cennetde (dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada boş bir lâf işitmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada dâima akan bir (nice) pınar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. orada yüksek tahtlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (önlerine) konmuş kablar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. sıra sıra dizilmiş yasdıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. yayılıb serilmiş saçaklı halılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar haalâ (ibretle) bakmazlar mı o deveye, nasıl yaratılmışdır o? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O göğe, nice yükseltmişdir o, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. o dağlara, nasıl dikilmişdir o, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. o yere, nasıl yayılıb döşenmişdir o? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Habîbim) sen hemen (onlara Allahın ni’metlerini, tevhîd delîllerini) hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerine musallat (bir adam) değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Lâkin kim (îmandan) yüz çevirir, (Kur’ânı) inkâr ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah da onu en büyük azâb ile azâblandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şübhesiz onların (öldükden sonra) dönüşleri ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra hisâbları (nı görmek) de muhakkak bize âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster