1. Kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Karanlığıyla yönelip gelen geceye and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terketmedi ve sana darılmadı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve elbette Âhiret senin için Dünya’dan daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette Rabbin sana öylesine verecek ki, (O’ndan da, verdiğinden de) razı olacaksın, (hoşnud olmaya devam edeceksin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni öksüz bulup barındırmadı mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni yol bilmez iken (en doğru) yola iletmedi mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. eni fakir bulup zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, sakın öksüzü hor görüp ona kötü davranma ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve bir şey isteyeni azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ama Rabbin nîmetini elinden geldiğince anlat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster