1. Andolsun kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Karanlığı bastırdığında geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbette ki son, senin için ilkten daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette Rabbin sana verecek ve memnun olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve seni yol bilmez bulup doğru yola iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve seni bir yoksul bulup sonra zenginleştirmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse, sakın yetimi ezme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İsteyeni de bundan sonra azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini de durmaksızın anlat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster