1. Yemin olsun kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gelip oturduğu vakit geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonrası, senin için öncesinden elbette ki daha mutlu ve kutlu olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, yetimi örseleme, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksulu/dilenciyi azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster