1. Andolsun kuşluğa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve geceye, karanlığı basınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin, seni ne terketti, ne de darıldı sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve elbette âhiret, önceki dünyâdan da hayırlıdır sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve elbette yakında Rabbin, öyle şeyler verecek ki sana, sonuçta râzı olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni bir yetîm olarak bulup da yer yurt vermedi mi sana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve seni, yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Artık sen de yetîmi horlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve bir şey dileyeni boş çevirme, azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve Rabbinin nîmetini an, söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster