1. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve senin yükünü kaldırıp attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öylesine yük ki çökertmişti belini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve adını yücelttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık sen de ibâdeti bitirince yorul. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve ancak Rabbinden iste, ona doğrul. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster