1. And olsun kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Karanlığı çöküb de sükûn bulduğu zaman geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi (Ey Rasûlüm), darılmadı da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki ahiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İleride (kıyamet günü), Rabbin sana (şefaat makamını) verecek de hoşnud olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O (Rabbin) sen bir yetim iken, (seni) barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni, (şeriat hükümlerini) bilmezken, (nübüvvet nimeti ile şer’î) yola koymadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni, bir, yoksul iken, (Hz. Hatice’nin malı ile) zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyle ise, yetime gelince; zulüm etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilenciyi de azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Amma Rabbinin (sana verdiği peygamberlik) nimetini (durma insanlara) söyleyip anlat... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster