1. (Ey Rasûlüm), senin saadetin için, göğsünü (hikmetle doldurub) genişletmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Senden (peygamberliğin ağır) yükünü hafifletib kaldırmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öyle ki, (o yük) sırtını çatırdatıb bükmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Senin şanını, (ismin ezan ve ikametlerde okunmakla) yükseltmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolay var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Evet muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O halde, (memur bulunduğun bir işi bitirib) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibadet için) kalk yorul; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve yalnız Rabbine rağbet edip (O’ndan) iste... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster