1. Andolsun kuşluk vaktine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve sakinleştiği zaman geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse sakın yetimi ezme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilenciyi de azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster