1. Ant olsun kuşluk vaktine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Örtüp sakinleşen geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbin sana verecek sen de memnun olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni şaşkın bir vaziyette bulup yol göstermedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse sakın yetimi ezme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilenciyi azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster