1. Yemîn olsun duhâ`ya (kuşluk vaktine)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve sükûna erdiği zaman, geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Habîbim, yâ Muhammed! Vahiy bir müddet gecikmekle) Rabbin seni ne terk etti, ne de (sana) darıldı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten sonraki (âhiret) ise, senin için evvelkinden (dünyadan) daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbin, elbette ileride (âhiret gününde) sana (ümmetinden dilediğine şefâat etme hakkı) verecek (sen) de hoşnûd olacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O,) seni bir yetim iken bulup (seni seçip, amcan Ebû Tâlib`in yanında) barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hem (sen henüz peygamberlik ve şer`î hükümlerden) habersiz iken seni bulup, yol göstermedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O hâlde yetîme gelince, sakın (onu) ezme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dilenciye gelince, sakın (onu) azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve Rabbinin ni`metine gelince, artık (onu şükranla) anlat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster