1. Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hem senin için şânını yükseltmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve artık ancak Rabbini arzula! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster