1. Andolsun, kuşluk vaktine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve sükuna erdiğinde geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbın seni ne terk etti, ne de darıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahiret, elbette senin için dünyadan daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz Rabbın, sana verecek ve sen, hoşnud olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O; seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde sakın yetime kahretme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve bir şey isteyeni azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbının nimetine gelince ondan sözet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster