1. Andolsun bürüyüp örttüğü zaman, geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Açıldığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu sizin çalışmalarınız bölüm bölümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim verir ve sakınırsa; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. En güzeli de tasdik ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz de onu en kolaya muvaffak kılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama kim de cimrilik eder ve kendini müstağni sayarsa; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve en güzeli yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Halbuki düştüğü zaman, malı o kimseye asla fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki, Bizim üzerimizedir hidayet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve hiç şüphesiz ahiret de, dünya da Bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sizi alevler saçan ateşle uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Oraya ancak en azgın olan girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalanlayıp yüz çevirmiş olan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. En çok sakınan ise; ondan uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ki o, malını temizlemek için verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O’nun nezdinde, bir kimsenin karşılık olarak verilecek hiç bir nimeti yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak yüce Rabbının hoşnudluğunu gözetmek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Elbette kendisi de hoşnud olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster