1. Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti. A.H.)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sanır ki varlığı, onu ebedî dünyada yaşatacak hâlde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, (iş sandığı gibi değil)! Yemin olsun ki o, Hutame’ye (insanı darmadağın edip göçertene) atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hutame’yi sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O Hutame, fıtratından gelen bir şekilde bilincinde açığa çıkan) Allâh’ın tutuşturulmuş Nârı’dır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki çıkar (kaplayıp örter) FUADlar (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar) üzerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki o (Hutame) onların üzerine kapatılıp kilitlenmiştir (içinde ebedî mahpusturlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uzatılmış direkler içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster