1. (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster