1. Diliyle çekiştirip yüzünde de alay edenin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki o, mal toplayıp onu sayar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Malının kendisini ebedi kılacağını sanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır; andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O, Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki tırmanıp yüreklerin içine işler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bu, onların üzerine kapatılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uzatılmış sütunlar arasında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster