1. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, mal yığar ve onu sayar durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O (ateş), kalplere çöreklenmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O (ateş), onların üzerine kilitlenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uzatılmış (sapasağlam) sütunlar arasında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster