1. Vay haline her hümeze ve lümeze’nin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Malının kendisini ebedî yaşatacağını sanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! (Vazgeçsin bu hülyadan, malı kendisini kurtaramaz) Mutlaka o Hutame’ye fırlatılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bilir misin Hutame nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Bu ateş mahzeninin kapıları üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Bu ateş mahzeninin kapıları üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster