1. De ki: Ey kâfirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Tapmam sizin taptıklarınıza. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve ne ben taparım sizin taptıklarınıza. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve ne siz taparsınız benim taptığıma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Size, sizin dîniniz, bana, benim dînim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster