1. (Habîbim şöyle) de: «Ey kâfirler», Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. «ben, sizin tapmakda olduklarınıza tapmam». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. «Benim (kendisine) ibâdet (de devam) edeceğime de siz kulluk ediciler değilsiniz». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. «Ben (zâten) sizin tapdıklarınıza (hiçbir zaman) tapmış değilim». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. «Siz de benim kulluk etmekde olduğuma (hiçbir vakit) kulluk ediciler değilsiniz». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Sizin dîniniz size, benim dînim bana». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster