إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
İnne şanieke hüvel’ebter
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
شَانِئَكَ
sana buğzeden
هُوَ
o
الْأَبْتَرُ
sonu kesik olandır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak olanlar onlardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Asıl “nesli kesik” olan, sana buğzedendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Doğrusu, sana (nesli kesik diyerek) dil uzatandır hayırsız nesli kesik.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Asıl mahvolacak olanlar, sana kin duyanlardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu asıl soyu kesik sana buğz edendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Senin soyunun kesik olduğunu söyleyenlerin, kendi soyları kesiktir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Senin düşmanın, asıl odur soyu kesik olan.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bir başka gerçek de şu ki; (hayırdan) tamamen kesilip kopmuştur senden nefret eden.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Asıl sonu kötü olan, sana kin tutan/seni ayıplayandır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  For he who hateth thee, he will be cut off (from Future Hope).